Rodzaje fundamentów – porady, informacje, koszty

Kiedy rozpoczynać prace fundamentowe i na co szczególnie zwrócić uwagę. Jeśli zima nadeszła wraz z pozwoleniem na budowę to najlepiej przeczekać okres zimowy i prace rozpocząć z nadejściem wiosny. Mróz możne zniszczyć struktury poziome gruntu i stać się znacznie gorszym podłożem pod fundament.

Mróz może niszczyć

Temperatury ujemne powodują przemarzanie gruntu, w zależności od regionu. Granica przemarzania to 0,8 m w przypadku zachodu Polski do nawet 1,4m w przypadku miejscowości znajdujących się na Suwalszczyźnie. Duża ilość roślinności oraz wiatry również negatywnie wpływają na granicę przemarzania. Pozytywne działanie ma natomiast leżąca warstwa śniegu, która izoluje podłoże przed przemarzaniem.

 

Rodzaje gruntu i wpływ zimy na ich właściwości

Gliny,iły czyli grunty spoiste pod wpływem mrozu pękają, pojawiają się szczeliny oraz wysadziny. W czasie roztopów przemarznięta część pozostaje szczelna podczas gdy cześć topniejąca uplastycznia wierzchnią warstwę gruntu. Dlatego przed rozpoczęciem prac na wiosnę przemarznięte warstwy gruntu należy koniecznie usunąć z wykopu.

Piasek, żwir, pospółka czyli grunty niespoiste. tutaj szczególnie niebezpieczna jest woda znajdująca się blisko powierzchni. Może ona przenikać między ziarenkami piasku, i w czasie roztopów może zwiększać swoją objętość a co za tym idzie może doprowadzić do konieczności zagęszczania rozluźnionej warstwy.

Jak zabezpieczyć wykop?

Jeśli nie ma możliwości „wyjścia z ziemi” najlepiej nie zaczynać wykopu! Gdy jednak wykop został już wykonany grunt trzeba koniecznie zabezpieczyć! Mogą do tego służyć płyty styropianu lub maty słomiane. Jednak w przypadku długotrwałych i silnych mrozów takie zabezpieczenie może okazać się niewystarczające.

Mróz może pomóc w przypadku niektórych wykopów!

Jeśli prace ziemne prowadzone są na terenach silnie nawodnionych. Niska temperatura może pomóc w przerwaniu niekontrolowanego napływu wody do wykopu. Dlatego czasem technikę sztucznego zamrażania gruntu stosuje się przy tego typu robotach ziemnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *